Konferencja PACTT

Już po raz XI odbyła się Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. Spotkaliśmy się w przepięknym Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Poruszyliśmy wiele ważnych środowiskowo tematów dotyczących innowacji społecznych, wycen, zarządzaniem własnością intelektualną. Obecni byli przedstawiciele ponad 40 centrów transferu technologii z całej Polski. Mieliśmy okazję przedstawić rezultaty prac naszych naukowców i dowiedzieć się nad czym pracują inni. Dziękujemy Uniwersytetowi Warszawskiemu i wszystkim organizatorom.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER