Usługi naukowo-badawcze

zdjęcie sprzetu z usług badawczych

USŁUGI NAUKOWO-BADAWCZE

Procedura zawarcia umowy realizacji usługi naukowo-badawczej

Procedura

Jeżeli jesteś pracownikiem naukowym UWr lub kierownikiem jednostki merytorycznej i chcesz zrealizować zlecenie na usługę naukowo badawczą dla podmiotu zewnętrznego zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Technologii UWr. Pomożemy wynegocjować korzystne warunki umowy ze zleceniodawcą, dopełnimy w Twoim imieniu formalności związanych z zawarciem umowy i obiegiem dokumentów wewnątrz uczelni, tak abyś mógł skupić się na pracy merytorycznej.

JAKIE KOLEJNE KROKI BĘDĄ PODEJMOWANE W CELU ZAWARCIA UMOWY I REALIZACJI USŁUGI?

 • Kontakt z CTT
  Prosimy o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących przyszłego zlecenia. Wspólnie uzgodnimy czy potrzebujesz wsparcia pracownika CTT w negocjacjach warunków umowy czy też CTT zajmie się tylko sprawną obsługą obiegu dokumentów na uczelni, tak aby szybko zawrzeć umowę ze zleceniodawcą.
 • Wynegocjowanie warunków umowy
  Po uzyskaniu niezbędnych informacji pracownik CTT skontaktuje się ze zleceniodawcą w celu wynegocjowania lub potwierdzenia wcześniejszych ustaleń. Na tym etapie uzgodnione zostaną wszystkie istotne postanowienia umowy takie jak cena, terminy realizacji, harmonogram wykonania prac czy płatności. W przypadku dużych zleceń tj. powyżej 100 000,00zł oraz trwających dłużej niż 1 rok kalendarzowy konieczne jest uwzględnienie w umowie rozliczeń w transzach po każdym etapie wykonanych prac.
 • Przygotowanie umowy
  Po uzyskaniu kompletu informacji pracownik CTT przygotuje draft umowy o realizację usługi naukowo – badawczej. Korzystamy z obowiązującego na uczelni wzoru umowy. Zastosowanie wzoru umowy przyspieszy termin jej zawarcia, ponieważ wzór umowy jest zaakceptowany przez Biuro Radców Prawnych i nie wymaga uzyskania ponownej opinii tej jednostki. Możliwe jest również zastosowanie innego wzoru umowy zaproponowanego przez zleceniodawcę. W takim przypadku pamiętaj, że procesowanie umowy może potrwać dłużej, ponieważ wymagać będzie akceptacji BRP.
 • Formalne zgłoszenie realizacji usługi naukowo – badawczej
  Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów ze zleceniodawcą pracownik CTT pomoże, lub przygotuje w Twoim imieniu wniosek o realizację Twojego zlecenia. Wniosek zawiera podstawowe informacje: dane zleceniodawcy, zakres planowanej usługi, imienny wykaz wykonawców, harmonogram wykonania prac oraz płatności, kalkulację kosztów pośrednich związanych z wykonaniem usługi. Druk wniosku znajdziesz tutaj.
  Do wniosku niezbędna będzie również kalkulacja zlecenia, która zostanie przygotowana dla Ciebie przez wydziałowego pełnomocnika ds. administracyjno-finansowych. Pracownik CTT skontaktuje się w Twoim imieniu z Wydziałem w celu przygotowania kalkulacji oraz akceptacji wniosku i projektu umowy przez Dziekana.
 • Zawarcie umowy
  Następnie Umowa musi zostać zaakceptowana pod względem finansowym przez Główną Księgową. Następnie trafia do podpisu Rektora. Nad sprawnym obiegiem umowy czuwa CTT, które jest odpowiedzialne za przekazywanie dokumentu pomiędzy jednostkami i uzyskanie niezbędnych akceptacji. CTT przekazuje umowę do podpisu zleceniodawcy a następnie ją ewidencjonuje.
 • Realizacja umowy
  Na tym etapie następuje realizacja umowy, czyli wykonanie usługi. Jako wykonawca zlecenia musisz pamiętać o postanowieniach umowy dotyczących harmonogramu prac i płatności. Jeśli płatności są dokonywane w transzach to rozliczenia za poszczególne etapy usług są dokonywane na podstawie faktur cząstkowych wystawianych przez jednostkę merytoryczną, w której jest realizowana usługa, na podstawie harmonogramu prac w przygotowanym wniosku.
 • Rozliczenie umowy
  Po realizacji usługi należy zgłosić ten fakt wydziałowemu pełnomocnikowi ds. administracyjno-finansowych, który zajmie się wystawieniem faktury VAT i przekazaniem jej do zleceniodawcy oraz księgowości.

Najczęściej zadawane pytania

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny
NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return