Patentowanie i Komercjalizacja


PATENTOWANIE I KOMERCJALIZACJA

Procedury zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej i patentowania.

Najczęściej zadawane pytania

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER