Webinarium dla miast: Misja Climate Neutral and Smart Cities

Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR 8 grudnia organizuje webinarium, podczas którego Aleksandra Olejnik z Komisji Europejskiej (DG Research & Innovation Clean Planet C2 – Future Urban & Mobility Systems) przedstawi zasady, możliwości oraz korzyści dla miast wynikające z uczestnictwa w misji Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta.

Ponieważ łagodzenie zmian klimatu jest w dużym stopniu uzależnione od działań miejskich, Komisja Europejska wspiera miasta w przyspieszaniu ich zielonej i cyfrowej transformacji. W szczególności miasta europejskie mogą w znacznym stopniu przyczynić się do realizacji celu Zielonego Ładu, jakim jest ograniczenie emisji o 55 % do 2030 r. oraz, w bardziej praktycznym ujęciu, zaoferowanie swoim obywatelom czystszego powietrza, bezpieczniejszego transportu oraz zmniejszenia zagęszczenia ruchu i hałasu.

Misja Climate Neutral and Smart Cities zaangażuje władze lokalne, obywateli, przedsiębiorstwa, inwestorów, a także władze regionalne i krajowe, aby:

  • 100 miast osiągnęło neutralność klimatyczną do 2030 r.,
  • miasta te działały jako centra innowacji, co umożliwi wszystkim europejskim miastom pójście w ich ślady do 2050 r.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER