TECHNOLOGIE I KNOW-HOW

Poniżej znajdują się technologie i know-how powstałe na Uniwersytecie Wrocławskim. Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz kontaktu z Centrum Transferu Technologii UWr.

Pracownia Prostej Polszczyzny

Polski standard prostego języka.

Internetowa Rekrutacja Cudzoziemców

Informatyczny serwis rekrutacji studentów.

CTT

Jesteś zainteresowany ofertą Uniwersytetu Wrocławskiego? Skontaktuj się z nami.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER