Wynalazki


WYNALAZKI

Poniżej znajdują się wynalazki powstałe na Uniwersytecie Wrocławskim. Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz kontaktu z Centrum Transferu Technologii UWr.

HydrProg

Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym.

CTT

Jesteś zainteresowany ofertą Uniwersytetu Wrocławskiego? Skontaktuj się z nami.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER